rura

Používa sa na výstavbu kanalizačných vedení uložených v zemi mimo budov. Je ideálna pre - odkanalizovanie v poľnohospodárstve a priemysle, splašková a dažďová kanalizácia, odkanalizovanie pozemkov a v komunálnej sfére.

Priemer: 110, 125, 160
Dĺžka: 500, 1000, 2000, 3000, 5000 mm